Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Thực tập phương án chửa cháy và CNCH tại khu liên gia tự quản PCCC, khu phố 5, thị trấn Gio Linh.Ngày 14/6/2023, UBND thị trấn Gio Linh phối hợp với phòng PC07 công an Tỉnh Quảng Trị tổ chức “Thực tập phương án chửa cháy và CNCH tại khu liên gia tự quản PCCC” khu phố 5, thị trấn Gio Linh.

Tham gia buổi thực tập PCCC có Đại diện Chỉ huy và lực lượng PCCC và CNCH công an tỉnh; Đại diện Chỉ huy công an huyện và Đội QLHC công an huyện; Đại diện BTV Đảng ủy, TT HĐND, UBND, UBMT, các đoàn thể. Thành viên BCĐ 138&1523 TT; BCĐ “Thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu liên gia tự quản PCCC” khu phố 5, thị trấn Gio Linh; Đại diện Ban cán sự, đội trưởng đội dân phòng, tổ trưởng tổ BVDP các khu phố; Đại diện cấp uỷ, BCS, Ban CTMT, trưởng các đoàn thể và toàn thể thành viên đội dân phòng - PCCC, các hộ liền kề địa điểm thực tập tại khu phố 5.

Thông qua buổi thực tập đã giúp cán bộ, công chức, các lực lượng và người dân thị trấn Gio Linh nắm bắt đầy đủ đặc điểm liên quan đến công tác chữa cháy và CNCH đối với các cơ sở trọng điểm nguy hiểm về cháy, nổ và các khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao; nhận thức được tầm quan trọng của công tác PCCC và CNCH trong quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Từ đó nâng cao ý thức của cấp uỷ, chính quyền địa phương và người đứng đầu cơ quan, tổ chức. Tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra của lực lượng PCCC tại chổ; Nâng cao tính chủ động trong việc huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy, cứu nạn tại chổ; Nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và CNCH của các cấp, các ngành khi tham gia chữa cháy và CNCH các vụ cháy, tai nạn, sự cố xảy ra góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH tại địa phương./.