Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Đại hội công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Gio Linh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028Chiều ngày 14/02/2023, Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn Gio Linh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.  Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Cổ Thế Chung - HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Lê Đình Luận - HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trấn Gio Linh.  Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đã tín nhiệm bầu 3 đồng chí vào BCH CĐCS Cơ quan thị trấn Gio Linh, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ VII.  Đồng chí Lê Anh Tuấn được Ban chấp hành khóa mới tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn, nhiệm kỳ 2023 - 2028