Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio LinhHướng dẫn Đánh giá trực tuyến

Phiếu đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Cách 1: Truy cập Cổng DVC: https://dichvucong.quangtri.gov.vn rồi chọn menu Đánh giá hoặc truy cập trực tiếp vào link: https://dichvucong.quangtri.gov.vn/quangtri/danhgiacongchuc_v2

Description: C:\Users\Dell\Desktop\đá.png

Sau đó nhập vào Mã Hồ sơ cần đánh giá rồi bấm chọn nút Đánh giá

Tại giao diện đánh giá, chọn các tiêu chí đánh giá rồi bấm chọn nút Gởi đánh giá

Description: C:\Users\84949\Desktop\2.png

Cách 2: Dùng chức năng quét mã Qrcode trên điện thoại để quét mã Qrcode có trên Phiếu đánh giá.

Tại giao diện đánh giá (như trên), chọn các tiêu chí đánh giá rồi bấm chọn nút Gởi đánh giá