Chi tiết văn bản - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Văn bản ban hành

Công văn về việc triển khai 07 phương thức sử dụng thông tin công dân thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú

40/UBND-CA
CÔNG VĂN
-
UBND thị trấn Gio Linh
Nguyễn Hữu Tài