Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh

Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi)Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 07/02/2023 của UBND huyện Gio Linh và Kế hoạch số 30/Kh- UBND- UBMT ngày 20/02/2023 của UBND- UBMT thị trấn Gio Linh về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Được sự nhất trí của lãnh đạo thị trấn,  Hôm nay, ngày 03/3/2023 UBND- UBMT thị trấn Gio Linh phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi). Tham dự hội nghị có: 

+ Đ/c: Lê Đình Luận – HUV – bí thư đảng ủy – CT HĐND thị trấn

+ Đ/c Trần Văn Tâm – Phó bí thư thường trực Đảng ủy

+ Đ/c: Nguyễn Hữu Tài  – Phó bí thư – chủ tịch UBND thị trấn

+ Đ/c: Lê Anh Tuấn – ĐUV-  chủ tịch MTTQVN thị trấn cùng các đồng chí trong Thường trực HĐND, UBND, UBMT, các ngành, đoàn thể, các đồng chí đại biểu HĐND thị trấn Gio Linh khóa VII. 

+ Các đồng chí Bí thư Chi bộ, khu phố trưởng, trưởng ban CTMT các khu phố.

Hội nghị đã tiếp nhận 11 ý kiến tham da vào dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi). Việc tổ chức lấy ý kiến đã phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận, thể hiện nguyện vọng của Nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai.