Chi tiết bài viết - Thị trấn Gio Linh - Gio Linh1. Trường hợp: Chưa có tài khoản để Đăng nhập

Yêu cầu bắt buộc người dùng phải đăng nhập bằng tài khoản đã có trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến để Nộp hồ sơ trực tuyến

Nếu chưa có tài khoản để Đăng nhập, vui lòng xem Tài liệu Hướng dẫn sử dụng “Hướng dẫn chức năng đăng ký, đăng nhập trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị”

2. Trường hợp: Đã có Tài khoản để Đăng nhập

Bước 1: Chọn Dịch vụ công trực tuyến – Thủ tục hành chính cần Nộp Hồ sơ

Sau khi đăng nhập vào Cổng dịch vụ công trực tuyến bằng tài khoản đã đăng ký, tổ chức/ cá nhân có thể tra cứu, tìm kiếm các Thủ tục hành chính, trong đó có các thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 để Nộp hồ sơ trực tuyến. Ví dụ: như hình mình họa ở bên dưới, là các thủ tục hành chính liên quan đến Lĩnh vực Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp. Sau đó bấm chọn Nộp hồ sơ cho thủ tục hành chính tương ứng.

Description: C:\Users\84949\Desktop\2.png

 

Tại giao diện tiếp theo: Chọn trường hợp giải quyết tương ứng. Sau đó bấm chọn nút Đồng ý và Tiếp tục

Description: C:\Users\84949\Desktop\4.png

 

 

Bước 2: Cung cấp đầy đủ thông tin của Người nộp Hồ sơ

Tại giao diện tiếp theo: Hiển thị các thông tin cá nhân của người Nộp hồ sơ, lưu ý các trường thông tin (*) bôi đỏ và các thông tin Số điện thoại di động, Email là các thông tin bắt buộc phải có, không được xoá trống. Sau khi kiểm tra các thông tin xong thì bấm chọn nút Đồng ý và Tiếp tục

Description: C:\Users\84949\Desktop\5.png

Tại giao diện tiếp theo: Tải lên các thành phần hồ sơ tương ứngSau khi tải lên đầy đủ các thành phần hồ sơ thì bấm chọn nút Đồng ý và Tiếp tục

Description: C:\Users\84949\Desktop\6.png

 

 

Bước 3: Thanh toán trực tuyến đối với các Thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Đối với các Thủ tục hành chính không có phí, lệ phí thì bỏ qua Bước 3 này)

Tại giao diện tiếp theo: Chọn Mức lệ phí (nếu có) tương ứng.